Видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів


Послугу надають територіальні сервісні центри МВС

Контакти ТСЦ

Свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (далі – Свідоцтво) видається або продовжується територіальним сервісним центром МВС (далі – ТСЦ) за результатами перевірки відповідності конструкції та спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.

Власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа мають право вільного вибору ТСЦ для отримання Свідоцтва.

Свідоцтво видається на транспортні засоби категорій N та O:

  • транспортні засоби для перевезення речовин або виробів класу 1 (крім транспортних засобів, що перевозять вироби класу 1, запаковані в обмежених кількостях відповідно до глави 3.4 ДОПНВ, а також транспортні засоби, що перевозять речовини та вироби класу 1 без перевищення максимальних кількостей, зазначених у підрозділі 1.1.3.6 ДОПНВ);
  • транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів у вбудованих або знімних цистернах місткістю понад 1 м3;
  • транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах чи переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю понад 3 м3;
  • транспортні засоби-батареї загальною місткістю понад 1 м3;
  • змішувально-зарядні машини (MEMU).

Для отримання або продовження Свідоцтва власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до територіального сервісного центру МВС укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також наступні документи:

а) заявку з переліком транспортних засобів із зазначенням: марки, номерного знаку транспортного засобу, № ООН, у разі необхідності транспортна назва та (або) група пакування, клас(и) або найменування групи вантажів, для перевезення яких буде використовуватися транспортний засіб;

б) копію ДОПНВ-свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

в) копію свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів;

г) на кожний транспортний засіб додатково:

— копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

— копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру МВС України;

— копію поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

— квитанцію про сплату за бланк свідоцтва та надання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Послідовність дій одержувача послуги:

  • подання до ТСЦ транспортного засобу та повного комплекту документів, зазначених вище;
  • отримання свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів або листа з обґрунтуванням причин відмови в його видачі.

Вартість послуги:

93  гривні, а також відшкодовується вартість бланкової продукції (Свідоцтва).

Строк надання послуги:

протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви.

Перелік підстав для відмови в наданні послуги:

  • подання власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником неповного пакета документів, необхідних для одержання Свідоцтва;
  • виявлення в документах, поданих власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником, недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що вказані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу);
  • невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам ДОПНВ.

У разі виявлення порушень вимог, встановлених до конструкції та/або комплектації транспортного засобу  спеціальним обладнанням, транспортний засіб після усунення виявлених недоліків може повторно подаватися на перевірку до територіального сервісного центру МВС.

Під час проведення повторної перевірки перевіряються елементи конструкції транспортного засобу та (або) предмети спеціального обладнання, що не відповідали встановленим вимогам або були відсутніми під час проведення попередньої перевірки.

Строк дії Свідоцтва не повинен перевищувати строку дії протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом здійснення обов’язкового технічного контролю, та строку наступної перевірки цистерни (проміжної або періодичної залежно від конкретного випадку).

У разі пошкодження або втрати Свідоцтва протягом строку його дії територіальний сервісний центр МВС, за зверненням власника транспортного засобу, перевізника або його уповноваженого представника, видає нове Свідоцтво на строк раніше виданого на підставі інформації, що міститься у відповідних реєстрах, без проведення перевірки транспортного засобу та анулювання раніше виданого Свідоцтва.

Відповідно до вимог п. 9.2.3 ДОПНВ автотранспортні засоби та причепи, призначені для перевезення небезпечних вантажів, повинні відповідати технічним вимогам Правил № 13 ЄЕК ООН «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій М, N і О стосовно гальмування».

Відповідно до вказаних Правил транспортні засоби (тягачі та транспортні засоби на жорсткій рамі) максимальною масою понад 16 т та автотранспортні засоби, допущені до буксирування причепів (двохосьових причепів, напівпричепів і причепів з центральною віссю) максимальною масою понад 10 т, в обов’язковому порядку повинні бути обладнанні антиблокувальною гальмівною системою категорії 1. А причепи (двохосьові причепи, напівпричепи і причепи з центральною віссю) максимальною масою понад 10 т повинні бути обладнанні антиблокувальною гальмівною системою категорії А.

Ураховуючи вищезазначене, вказані транспортні засоби, які не обладнанні антиблокувальною гальмівною системою, до кінця 2016 року можуть бути допущенні до перевезення небезпечних вантажів лише на території України.

Заява на видачу (продовження) свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Інформаційна картки адміністративної послуги

Технологічна карта адміністративної послуги